ALEX GD
Obsolescence
11/09 - 27/10/19


Eng. | Françaisintersection_caisses

© Alex GD, uit reeks Obsolescence, 2018

Het digitale fotoproject « Obsolescence » focust op een persoonlijke ervaring als productieoperator
in een Belgische onderneming. Een productieoperator moet zich onderwerpen aan talrijke onvoorwaardelijk op te volgen taakuitvoeringssystemen.

Hij werkt nauw samen met andere operatoren en met machines geprogrammeerd om welbepaalde taken uit te voeren. Om doeltreffend te zijn, verliest de operator zich in een rol van mens-machine
en past hij zich aan een lineair, eenvoudig en foutloos functioneren aan.

« Obsolescence » is het resultaat van deze ervaring.

Dit fotoproject tracht de sporen, hoe luttel ook, te onthullen van het bestaan van de mens in een onderneming die absolute neutraliteit beoogt.

De reeks werd opgebouwd rond het idee van een classificatie van beelden. Dit idee wordt gerepresenteerd door een grafische code in 4 groepen + ? ondefinieerbare factor):

- het lichaam
- de herhaling
- de mozaïek
- de procedure

Alex GD. Vertaling: Marleen Cappellemans.

Website: www.alexgd.com

*De productoperator van een industriële productielijn stuurt en waakt over een of meerdere machines voor de vervaardiging, transformatie of conditionering van producten.

Dit werk werd in 2018 opgemerkt door de jury van « Propositions d'artistes ».alex_dg_site_3
© Alex GD, uit reeks Obsolescence, 2018