ELINA BROTHERUS
Carpe Fucking Diem
15/11/17 - 14/01/18


Gesloten van 24/12/17 t.e.m. 2/01/18

Courtesy gb agency, Paris.

Fr | Englishelina_brotherus_dead_fox

© Elina Brotherus, Dead Fox, 2014, 60 x 90 cm. Courtesy gb agency. Paris.

Het filmische en fotografische werk van Elina Brotherus bestaat voornamelijk uit landschappen en zelfportretten. Uit de gekozen thema’s spreekt haar belangstelling voor zuiver vormelijk onderzoek. Toch verwijzen haar beelden ook vaak naar composities uit de kunstgeschiedenis en nemen ze het menselijke bestaan onder de loep.

Eigenlijk vertelt Elina Brotherus altijd al over haar leven, met zijn hoogte- en dieptepunten, geluksmomenten en ontgoochelingen. Dat wat fascineert en ontroert is steeds weer haar aanwezigheid, haar vanzelfsprekende manier om de dingen aan een milde en heldere blik te onderwerpen.

Reeds in haar reeks Landscapes and Escapes (1998-1999) focust Elina Brotherus op het verlangen van de mens om over een territorium te beschikken, door de verhouding tussen individu en omringende ruimte te exploreren: « Mijn aanwezigheid in de foto is niet noodzakelijk. Niettemin gaat de reeks over het feit zichzelf voor te stellen aan de hand van de omringende wereld en ze zelf te weerspiegelen ».

De tentoonstelling Carpe Fucking Diem herneemt het thema van de menselijke figuur in de natuur, ditmaal echter is het gevoel dat ervan uitgaat ambivalent. De titel lijkt tegenstrijdig: hij ontwricht de zinspeling op de epicuristische stelling die aanspoort tot het genieten van het moment omdat de toekomst onzeker is en alles tot verdwijnen is gedoemd.(…)

Op een van de foto’s is ze te zien met haar hondje in de ene hand terwijl ze de middelvinger van haar andere hand opsteekt. Dit obscene gebaar is onmiskenbaar een reactie op het onvoltooide moederschap en op deze droevige periode in haar leven, maar ook op de dood en op al de verplichtingen die de maatschappij ons oplegt en op de rollen die ze ons doet spelen…

In haar werk als geheel toont de fotografe een meesterlijke beheersing van het licht en geeft ze steeds de voorkeur aan natuurlijk licht: « Ik vind de wereld zoals ze is interessant genoeg en voel niet de behoefte om er iets kunstmatigs aan toe te voegen. Ik verkies het bestaande te kadreren. ».

In haar recente video’s, waarvan we een selectie tonen, maakt Elina Brotherus gebruik van de richtlijnen van de kunstenaars van de Fluxusbeweging. Zo hebben Mirror Piece (2015) en Event for Midnight (2015) als uitgangspunt de geschriften van de Japanse kunstenares, Shiomi Mieko.
De mise-en-scène van deze kleine solitaire acties, zowel ‘s nachts als overdag, exploreert de plaats van de mens in een uitgestrekt en complex universum. Eenvoudige gebaren worden hernomen en opnieuw in beeld gebracht zodat er een nagenoeg onwerkelijke of surrealistische echo ontstaat.
De beelden lijken elkaar op te volgen als in een tegelijkertijd dromerig en treurig sprookje. Het banale wordt vreemd en het gewone krijgt haast iets dreigends.

De tentoonstelling wordt begeleid door het boek Carpe Fucking Diem, in 2015 gepubliceerd door de Duitse uitgever Kehrer Verlag.

Elina Brotherus Website


Tekst samengesteld op basis van uittreksels uit volgende teksten:
(1) Nathalie Boutin, presentatietekst van de tentoonstelling « Carpe Fucking Diem » in de g&b agency, Parijs, 2015.
(2) Patrick Scemama, La république de l’art. http://larepubliquedelart.com/la-douceur-et-le-monde-de-brutes/, 17/11/2015.
(3) Clémentine Mercier, « Elina Brotherus: Broderies sur soi », in: Libération, 7 augustus 2016. Over de retrospectieve « La Lumière venue du Nord 1997-2015 » in het Pavillon populaire, Montpellier.
(4) Interview van Elina Brotherus door Brigitte Patient, met een interventie van Gilles Mora, in de uitzending « Regardez voir», France-Inter, 11 september 2016.
https://www.franceinter.fr/emissions/regardez-voir/regardez-voir-12-aout-2017

Vertalling: Marleen Cappellemans
Elina_Brotherus_Book


Elina Brotherus, Carpe Fucking Diem
Elina Brotherus, «Carpe Fucking Diem»,
Gepubliceerd door Kehrer Verlag, Heidelberg-Berlin, 2015.
Formaat: 27,5 x 20,5 cm, kartonen kaft (hardcover),
156 pagina's, 104 kleuren illustraties.
Design: Teun van der Heijden.
ISBN 978-3-86828-626-7
Prijs: 50 €