Carte blanche aan Thomas Chable

ELSA STUBBÉ
Les extraterrestres ont mangé mon jardin
De aliens hebben mijn tuin opgegeten
12/09 - 4/11/18


Français | EnglishElsa_Stubbe_site_1

© Elsa Stubbé, reeks Les extraterrestres ont mangé mon jardin, 2017

Fotografisch project dat afbeeldingen uit mijn doelloze reizen in natuurgebieden of in plekken waar het landschap bewerkt werd om natuurgebieden te reconstrueren omvat, alsook archiefbeelden uit boeken van wetenschappelijke vulgarisatie.

Het project, dat sinds eind 2016 loopt, is een persoonlijk en poëtisch onderzoek over de verbeelding, het verhaal van de natuur en de band tussen de mens en deze twee aspecten in de westerse cultuur. Hoe heeft de natuur onze eigen verhalen beïnvloed, en daardoor onze verbeelding? En op dezelfde manier, hoe hebben deze de natuurlijke landschappen beïnvloed?

Gelet op het huidige dode punt waarin onze verbeelding “vastzit” tegen de achtergrond van ee verouderd romantisme, op onze relatie met de wildernis en de sacralisering ervan, probeer ik nieuwe verhalen te vertellen die niet lineair zijn en waarvan het eind alleen maar het begin van iets nieuws betekent. Zo kan de toeschouwer de blootgestelde beelden op zijn eigen volgorde zetten.

Elsa Stubbé


Elsa Stubbé (°1991, woont en werkt in Luik) voltooide in 2017 haar studie uitgeverijpraktijken aan de ARBA-ESA (Académie Royale des Beaux-Arts in Brussel), na in 2015 een diploma fotografische beeldtechnieken te hebben behaald aan de HELB Prigogine.

Sinds 2016 verwezenlijkte ze drie, in eigen beheer uitgegeven, fotoprojecten: Les Extraterrestres ont mangé mon jardinRapid Eye Movement en Astronomie du sous-bois.

Haar werk focust op de verbeelding, en meer bepaald op de exploratie van een fantasiewereld die haar eigen grenzen zou overstijgen. Astronomie du sous-bois zoomt in op de oprichting van een gemeenschap in de marge van onze samenleving. Rapid Eye Movement tast de grenzen van verbeelding nog verder af, dringt de wereld van de droom binnen, en laat zich niet in met de realiteiten van de echte wereld. In haar (nog onvoltooide) laatste project, Les extraterrestres ont mangé mon jardin, experimenteert de fotografe met een poëtische vertelling die ver af staat van de klassieke rechtlijnigheid. Ze brengt hier een verhaal op maat van de natuur die evenveel verhalen kan omvatten als de oneindigheid er kan tellen.

Elsa Stubbé interesseert zich in haar fotoprojecten voor de verhouding van de mens tot de natuur, en in het bijzonder voor de invloed ervan op onze verbeelding.

Behalve de fotografie, haar hoofdmedium, werkt ze ook met persoonlijke teksten en bewerkt ze grafisch archiefteksten en beelden.

http://elsastubbe.com/

Vertaling: Marleen Cappellemans, Hervé Voglaire-Sanchez