FÉLIX COLARDELLE
Sur le fil du rasoir
25/01 - 19/03/17


In English | En françaisColardelle-002

© Félix Colardelle, “Portrait d’Ahmed”, uit de reeks “Sur le fil du rasoir”, 2015-2016, 45 x 30 cm

De sensatiezucht van persfoto’s die verschrikkingen in beeld brengen om medelijden of verontwaardiging op te wekken, banaliseren het kwaad. In de onafgebroken informatiestroom wist
elk beeld het vorige uit waardoor we meteen de eraan voorafgaande realiteit vergeten. Deze beelden bieden de comfortabel geïnstalleerde toeschouwer slechts een opeenvolging van vluchtige emoties. Voor reflectie is er geen tijd.

Om de “jungle” te fotograferen was de technische camera, als een tegenreactie op deze benadering, een evidentie. Het ging er niet om de ellende van de vluchtelingen op een andere manier in beeld te brengen, maar wel om hun vertrouwen te winnen door het gebruik van deze camera. Fotografie diende ook als dekmantel om mijn aanwezigheid tussen de vluchtelingen te rechtvaardigden. Zo kon ik mijn solidariteit betuigen en ook mijn afkeuring over de wijze waarop ze worden behandeld. Afgezien van de talrijke vragen die dit alles bij me opriep, was het portretteren van de kampbewoners in de eerste plaats een manier om hen te benaderen en om een diepgaander contact met hen te krijgen.
Het hieruit resulterende fotografische werk onthult het onvoltooide verhaal van de tijd doorgebracht in het gezelschap van deze verstotelingen. Ik trok niet naar Calais om te vertellen wat daar gebeurt, maar om te luisteren naar wat ik van deze mannen en vrouwen kon leren.

Deze foto’s veranderen niets aan de degraderende omstandigheden waarin de vluchtelingen overleven, noch verzekeren ze hun een betere toekomst, zoals sommigen onder hen misschien hebben gedacht. Hoewel ze slechts de neerslag vormen van enkele ontmoetingen, nodigen deze beelden in alle bescheidenheid uit om de band die ik met deze mensen had te doen herleven. Het is mijn bedoeling de toeschouwer aan te zetten tot reflectie en introspectie rond deze levens op het scherp van de snede. (F.C.)

Vertaling: Marleen Cappellemans

Het werk van Félix Colardelle werd opgemerkt door de jury «Propositions d’artistes 2016» van Contretype.

Web Site: www.felixclrd.com