logo_facebook_2

L'INDUSTRIE... ET APRÈS?
DE INDUSTRIE... EN DAARNA?

Claire CHEVRIER, Jean-Pierre GILSON, Marc PATAUT,
Bernard PLOSSU, Jorge RIBALTA, Michel SÉMÉNIAKO,
Valentine SOLIGNAC


6/06 -2/09/2018


(gesloten van 16/07 tot 15/08/18)

En français | In English


Partner


logo neww Hauts de france

www.crp.photoHet huidige tentoonstellingsproject is een gezamenlijk initiatief van Contretype (Brussel) en van het CRP/, het Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France (Douchy-les-Mines). Beide instellingen werpen in het kader van deze tentoonstelling een wederzijdse blik op hun respectievelijke verzamelingen.

Dat het vraagstuk van de de-industrialisatie centraal zou staan, was al van bij de aanvang een evidentie. Deze kwestie drong zich op vanaf het moment dat me werd gevraagd om een benaderingswijze uit te denken voor de uitgebreide verzameling van het CRP/ (om en bij de 9.000 beelden). Niet alleen verwijst het grote aantal werken in deze collectie naar deze problematiek, maar ook het grondgebied zelf van het CRP/ draagt er de stempel van. Hierin schuilt, mijns inziens, het specifieke karakter van deze instelling.

De thematiek verwijst naar een grenselement dat de twee buurgebieden, met name de Hauts-de-France (de voormalige regio’s Nord-Pas-de-Calais en Picardië) en Wallonië gemeen hebben: een industrieel verleden en een heden dat in het teken staat van de-industrialisatie. Dit fenomeen beperkt zich evenwel niet tot de mijnuitbating in deze streken, maar breidt zich uit buiten deze zone tot de industriële activiteit zoals deze voor het eerst tot bloei kwam in het 19de eeuwse Europa en een laatste opleving kende die duurde tot in de jaren 1960. Tijdens het decennium 1980 loopt de industriële werkgelegenheid terug en krijgt de Europese industriële sector te kampen met de gevolgen van buitenlandse concurrentie. Dit verschijnsel komt de groei van de handelssector ten goede, wat typerend is voor het fenomeen van de-industrialisatie.

Het hoofdthema van deze tentoonstelling is de ontmanteling van de industrie in het Noorden en in de Pas-de-Calais sinds de jaren 1980 tot vandaag. Deze afbouw heeft ook tot gevolg dat er een vorm van herindustrialisatie in nieuwe activiteitszones in beeld wordt gebracht. In plaats van zich te beperken tot het weergeven van de economische of landschappelijke aspecten focussen de fotografen ook op de gevolgen voor de mens. We kozen zeven vertegenwoordigers uit de verzameling van het CRP/ om zo een beeld te schetsen van de manier waarop ze deze werkelijkheid benaderen.


Affiche_CRP_site
© Marc Pataut, “Humaine”, Marie-Jo Noclain, Douchy-les-Mines, 2011, 69 x 55 cm, coll. van CRP/.

Een aantal van deze fotografen ging aan de slag in het kader van een residentie. Zo realiseerde de Spanjaard Jorge Ribalta tijdens zijn verblijf ter plaatse in de lente van 2014 het corpus Renaissance. Scènes de la reconversion industrielle dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Op regionale schaal brengt de kunstenaar de reconversie in beeld van tal van oude mijnsites en monumenten, musea en themaparken, en toont zo niet enkel hun patrimonialisering maar ook de omschakeling van een industriële economie naar een economie gericht op cultuur en recreatie.

Ook Claire Chevrier maakte gebruik van een residentie (2010) waarin onderzoek en creatie centraal stonden om haar reflectie voort te zetten over de verhouding tussen ruimten en menselijke activiteiten. Ze analyseert hier de actualiteit van industriële arbeid aan de hand van de connectie tussen lichaam en werktuigen en de eraan toegekende werkruimten.

In 2015 verbleef Valentine Solignac tijdens een residentie in Condé-sur-L’Escaut. In haar werk toont ze de manieren waarop de bewoners zich dagelijks deze stad toe-eigenen.

Marc Pataut realiseerde in opdracht van het CRP/ het tweeledige Humaine: een in 2011 gepresenteerde tentoonstelling en een gelijknamige uitgave over zijn samenwerking met vier bewoners van Douchy-les-Mines. De hieruit voortkomende portretten zoomen in op het leven van deze vrouwen in hun verhouding tot het mijnverleden waarvan ze de erfgenamen zijn.

Jean-Pierre Gilson focuste in 1984 op dit mijnverleden door de sporen ervan in het landschap van de inwoners van Valenciennes vast te leggen. Hij doet dit zowat een eeuw nadat Zola deze streek bezocht om er inspiratie te vinden voor Germinal. Hij evoceert deze de-industrialisatie rechtstreeks in de aan Bernard Plossu gewijde reeks tijdens de ontmanteling van Usinor.

Tot slot ontwikkelde Michel Séméniako in 1990 een dromerige visie op de industriële overblijfselen die hij ‘s nachts fotografeert. Dit beeldenparcours onthult niet enkel de buitengewone evocatieve kracht van de fotografie, maar ook het belang van de mijnwereld als een volwaardige cultuur.

Danielle Leenaerts, Commissaris
Vertaling: Marleen Cappellemans.

In het kader van Summer of Photography 2018, een BOZAR initiatief


Logo_SOP_doublePortfolio


Capture_portfolio_industrie


Links:

Claire Chevrier

Jean-Pierre Gilson

Marc Pataut

Bernard Plossu

Jorge Ribalta

Michel Séméniako

Valentine Solignac


AVEC L’AIDE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES,
DE LA COCOF ET DE LA COMMUNE DE SAINT-GILLES.

SUMMER OF PHOTOGRAPHY 2018


7e BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE
#summerofphoto


Om de twee jaar organiseert BOZAR samen met verschillende partnerinstellingen de Summer of Photography, een internationale biënnale voor fotografie en aanverwante media met een gevarieerd tentoonstellingsparcours. Op deze manier creëert de Summer of Photography op diverse locaties in Brussel een levendig forum voor kenners, liefhebbers en een breder publiek met interesse voor fotografie. Door het bundelen van krachten met artistieke partners vergroot deze biënnale de internationale uitstraling van de Belgische fotografiewereld.

Deelnemers: Alliance Française Bruxelles-EuropeBotanique, BOZARBrassage photographique (Cinema Galeries et Géopolis ), Centre Culturel Jacques Franck
ContretypeCultuurcentrum Strombeek-Grimbergen, Czech CentreDe Markten, Instituto CamoesMAD, Maps Images, Ministry of Culture Czech RepublicMusée de la Photographie de Charleroi, Royal Museums of FIne Arts Belgium, Workspace BrusselsMuséees Royaux des Beaux-Arts de Belgique.