KIM ZWARTS
Palais
15/06 - 4/09/16


In English | En françaisPalais 06

© Kim Zwarts, uit de reeks Palais, kunstenaarsresidenties in Brussel-Contretype, 2014-2015

De 53 foto's van de serie 'Palais' komen voort uit een verblijf in Brussel in het kader van het 'artist in residence' programma van Contretype, Brussel.
De serie is een studie naar het maken van composities binnen één locatie, nm. de stedebouwkundige semi-openbare ruimte van het 'Palais de Justice' in Brussel, het eperistylium.
Een zelfopgelegde beperking in tijd, locatie en techniek verhoogde het studiekarakter van deze opgave, maar tevens de diepgang in het zoeken naar compositorische mogelijkheden in een beperkte ruimte.
De essentiële vragen hoe vaak men eenzelfde locatie kan gebruiken voor het maken van composities en hoe vaak de fotograaf de concentratie kan opbrengen om steeds weer dezelfde context als uitgangspunt te gebruiken, stonden in deze studie centraal. De reeks is daarom ook het best te zien als één geheel, als één autonoom werk, als een étude.
De 53 composities zijn gemaakt tijdens 8 momenten van fotograferen tussen augustus 2014 en januari 2015. Kleine veranderingen in licht en conditie van de locatie zijn bij nadere beschouwing zichtbaar geworden. Het peristylium verandert permanent minitieus door de aanwezigheid van artefacten van de gebruikers.

Vertaling: Marleen CappellemansPalais portfolio

Het portfolio: alle foto's...

In het kader van het « Programme des Résidences d’artistes à Bruxelles-Contretype » (kunstenaarsresidenties in Brussel), in 1997, gelanceerd door Contretype met de steun van de
Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

contretype_cocof

In het kader van Summer of Photography 2016, een BOZAR initiatief.

SOP2016_FrameworkKim Zwarts: geboren in1955.

Studies: Academies Beeldende Kunsten Maastricht.

Architectuur boeken: monografieën van Gerrit Th. Rietveld, Thom Mayne / Morphosis, Luis Barragán, Wim Quist, Wiel Arets, Alvar Aalto, Charles Vandenhove en Dom H. van der Laan.

Studiebeurzen uit Nederland Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, in 1990 en in 1999, leidden hem voor een lange periode in de Verenigde Staten.

Commissies: Koninklijke Sphinx bv, Mercedes Benz, WML, en de Universiteit Maastricht. In 2001, Vesteda Real Estate heeft het gehele project Californië 99-00 verworven.

Zijn werken zijn ingediend in het kader van Pale Pink (1994), Beyond (1997) en Maastricht 148 (2000).

Tentoonstellingen (selectie): onder andere, het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het Centraal Museum in Utrecht, de AA in Londen, het Nederland Fotomuseum in Rotterdam, het Berlage Instituut in Amsterdam, het Centre Céramique in Maastricht en Luik Foto Biënnale.

In 2001, ontwierp hij een gevel motief voor de glas-en betonnen muren van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Op dit moment, Zwarts werkt aan het lopende project VS 2009-2016.

Prijzen: Kodak Award (1989) en Werner Mantz Prize (1997).

Web Site: www.kimzwarts.com