LUMA
Maalesh
7/06 - 3/09/17


gesloten van 19 juli tot en met 15 augustusEn français | In EnglishLuma_web_1

© Luma, uit reeks "Maalesh", 2013

Sommige beelden zijn niet in woorden te vatten. Ze lopen erop vooruit, zijn bedrieglijk en zijn bijwijlen zelfs misleidend. Sommige benaderingen omzeilen het logische denken dat uit is op classificatie, identificatie, herleiding of etikettering. Soms heeft schoonheid lak aan mooiigheid.

Luma’s werk schijnt in een fase te verkeren, in een onmiskenbaar niet definitieve poging om tot een nieuwe configuratie of ordening te komen. Deze tegenstrijdigheid uit zich ook in het woord dat, dichtbij of in het beeld - hoe verstorend ook - onontkoombaar blijft. Even paradoxaal is de vaststelling dat de oncomfortabele schoonheid ervan instinctief, tussen de regels door, toch de semi-verscholen bekoorlijkheid van de dingen beroert.

Alleen, in duo met Babé, met de collectieven RAZZIA of LA CAMARADERIE, van boekprojecten tot essentiële maar marginale tentoonstellingen: haar parcours verschilt op het eerste gezicht niet van dat van anderen. Ze peilt en zoekt, gaat in de aanval, schudt de kaarten door elkaar, en neemt er, zodra de configuratie vertrouwd aandoet, opnieuw afstand van. Toch vormen haar heel eigen woorden een soort achtergrondgeruis. Zonder aanspraak te maken op vernieuwing of kentering schokken ze de blik en maken ze de mens zowel tot collectief magnetisch veld als tot geïsoleerd braakland.

Emmanuel d’Autreppe. Vertaling: Marleen Cappellemans.

Luma werd in 1980 in Frankrijk geboren

Het werk van Luma werd opgemerkt door de jury «Propositions d’artistes 2016» (voorstellen van kunstenaars) van Contretype.