NAGIB CHTAIB
Through Nowhere - Brutal Unfeelingness
23/11/16 - 15/01/17


Gesloten van 24. 12. 16 tot 3. 01. 17 in.


En français | English versionnagib_chtaib_site_2

© Nagib Chtaib, uit de reeks “Through Nowhere - Brutal Unfeelingness”, 2015, 100 x 70 cm

Op de kruising van lichamen zonder gezichten, anonieme gezichten en onmogelijke raadsels…

Dit werk focust op de vaagheid die ontstaat rond de afwezige en neemt het mysterie als uitgangspunt. Opvallend is het alterneren van picturale codes en van experimenten eigen aan de fotografie.

Er openbaart zich een eclectische en elektrische wereld waarin intriges en fascinatie de boventoon voeren: een aftasten van de aantrekkingskracht van raadsels, kwintessens van de obsessie voor het beeld.

Hier en daar duiken er aanwijzingen op van een onafwendbare vertoning waarvan de eindeloosheid schuil lijkt te gaan achter de plastische en narratieve dispositieven, als opgesloten in de verbluffende wereld van voorstellingen en onbegrensde beelden buiten het waarnemingsgebied. Dit wekt een visueel gevoel van onbehagen op dat de logica in het gedrang brengt. Het zijn tergende beelden.

De brutaliteit en de zoektocht naar identiteit vormen, als centrale thema’s, de drijvende kracht achter rebelse houdingen, absurditeiten, experimenten, de onrust en de hartstochten van de in beeld gebrachte ontwrichte wezens: waaghalzen. De repercussies zijn dramatisch, spectaculair en dubbelzinnig.

Dit door raamvertellingen en psychologische manipulaties geritmeerde explosieve avontuur wil de subtiele wereld van de affecten exploreren en wellicht ook complexe en onvermoede driften activeren.

Vertaling: Marleen Cappellemans

Het werk van Nagib Chtaib werd opgemerkt door de jury «Propositions d’artistes 2015» (voorstellen van kunstenaars) van Contretype.

Web Site: www.nagibchtaib.com