ZEVEN VROUWEN IN RESIDENTIE

Isabelle Arthuis (F), Marie-Noëlle Boutin (F), Elina Brotherus (Fin), Sari Ember (Hu), Isabelle Hayeur (Qc), Chantal Maes (B) Erika Vancouver (B)

25/06 - 28/09/2014


Stacks Image 68
Photo: Marie-Noëlle Boutin
Stacks Image 70
Stacks Image 71
Stacks Image 72
Stacks Image 73
Stacks Image 74


En français/In EnglishBrussels unlimited – Collection Contretype
Zeven vrouwen in ResidentieContretype heeft onder meer de opdracht om de hedendaagse fotografie te steunen en ruimer bekend te maken. Daarnaast organiseert het centrum sinds 1997 ook kunstenaarsresidenties. Het residentieprogramma werd uitgewerkt door Jean-Louis Godefroid. Het ontstond uit de vaststelling dat er op dat vlak maar weinig gebeurde in Brussel en om deze leemte op te vullen door Belgische en buitenlandse fotografen uit te nodigen om in de hoofdstad te komen werken. Het is echter helemaal niet de bedoeling dat ze rond de stad zelf werken, maar enkel dat ze fotograferen terwijl ze in de stad verblijven. Daarom werkt elke fotograaf in residentie verder, terwijl hij nadenkt over alles wat ook anderen bezighoudt. Zo dienen het Brussels grondgebied en het leven van de stad soms als kader en dan weer gewoon als stimulans, of als grondstof voor beelden.

De Contretype collectie werd samengesteld op basis van werken die de gastkunstenaars afstonden aan de vereniging en op basis van het corpus dat ze tijdens hun verblijf maakten. In dat opzicht geeft ze een overzicht van de vruchten van het werk van een dertigtal kunstenaars. Ze wordt voor het eerst getoond aan het Belgische publiek, na een tentoonstelling in een kleinere versie midden de jaren 2000, onder meer in Frankrijk, in Polen en in Brazilië. Door het aantal en het monumentale formaat van de werken was het onmogelijk om ze allemaal samen te brengen in het ‘Hotel Hannon’. Maar vandaag is deze hindernis uit de weg geruimd en krijgt de Contretype Collectie eindelijk de aandacht die ze verdient, dankzij de samenwerking met De Centrale, onder leiding van Carine Fol. Zo kan ook hulde gebracht worden aan Jean-Louis Godefroid, die iets meer dan een jaar geleden overleed. Ook het team van Contretype verdient alle lof, omdat het met zoveel inzet het leven in de vereniging verder ontwikkelt.

Deze dubbele tentoonstelling is dus een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Contretype. In De Centrale zal het publiek een thematentoonstelling kunnen bewonderen die alle gastkunstenaars samenbrengt. Meteen loopt bij Contretype zelf een luik rond de zeven vrouwelijke fotografen die tot 2012 meewerkten aan het residentieprogramma. De tentoonstelling van het Hotel Hannon kadert specifieker in het thema waarop het platform «Summer of Photography» inzoomt, namelijk de genderrelaties, meer bepaald de vrouwelijke creatie.

Zeven vrouwen in residentie richt dus de schijnwerper op een deel van de werken van de vrouwelijke fotografen die aan het programma deelnamen en die ook te zien zijn in De Centrale. Het gaat om Elina Brotherus (Finland), Isabelle Arthuis (Frankrijk), Isabelle Hayeur (Québec), Chantal Maes (België), Sari Ember (Hongarije), Marie-Noëlle Boutin (Frankrijk) en Erika Vancouver (België). De diversiteit van de beeldtaal is tastbaar, maar leidt meteen ook tot een dialoog tussen de werken. Zoals tussen deze van de reeks van Chantal Maes, die in het teken van het tropisme staan, en de beelden van Elina Brotherus. De eerste legt zich toe op de microscopische omwentelingen die wezens ondergaan en op de kwestie van de weergave van dit ‘inframince’, die kleinste zintuiglijke ervaring, die ontsnapt. De schermen die gevormd worden door de all-over hagen nodigen de toeschouwer uit om verder te kijken dan hun oppervlak, hun ogenschijnlijke eenvormigheid, om de verschillen, de groeven waar te nemen die te zien zijn voor wie verder kijkt. Elina Brotherus van haar kant gaat op avontuur buiten Brussel, op zoek naar weidsere horizonten, zoals aan de rand van de luchthaven, speurend naar een manier om de einder anders te trekken. De verhouding tot het model en het lichaam als voorwerpen die weergegeven worden, onderworpen aan de blik,waarbij ze ook zichzelf betrekt, sluit bij deze kunstenares ook aan bij de overgeërfde traditionele genres van de schilderkunst, die ze herinvult via de fotografie.

Ook Sari Ember hanteert de relatie van het model en van de plaats als een identificatiemiddel dat ons een aspect van hun individualiteit kan tonen. Hier wordt de omgeving persoonlijk gemaakt, om zo ieders eigenheid te beklemtonen en meteen ook de eigenheid van elke ontmoeting die de beelden voorafging.

Door haar aandacht toe te spitsen op de adolescentie onthult Marie-Noëlle Boutin, via een leeftijdsgebonden gemeenschap, een samenlevingsvorm met eigen rituelen, eigen esthetische codes, een eigen manier van zijn van de stad. Het heel aparte van dit ‘tussenin’ dat de adolescentie is, maakt het mogelijk om deze periode die al even voorbijgaand als bepalend is in het leven, in relatie te brengen met de stad-wording, het onzekere of onafgewerkte karakter van deze stedelijke entiteit. Dat komt ook tot uiting in de figuur van de ruïne, die aanwezig is in de werken van Isabelle Hayeur. Het onderliggende fenomeen van afbouw-opbouw die eigen is aan elke stedelijke ruimte, geeft in haar werk aanleiding tot de uitbreiding van de notie van ‘monument’ tot alle vormen van vernietiging, verval of verwijzing naar het verleden, om de filter te worden waardoor de historische diepgang van de stad te zien is.

Deze dimensie krijgt een zekere weerklank in de verhouding met het geheugen die centraal staat in het fotografisch werk van Erika Vancouver. Ze brengt een weggemoffeld geheugen weer tot leven en kiest ervoor om terug te gaan naar de plaatsen uit haar kindertijd. Zo benadrukt ze hoe sterk de stad bestaat uit menselijke trajecten, heel persoonlijke verhalen, die op hun eigen manier het geheugen van de stad zelf vormen. Hier heeft de vertelling autobiografische trekken, maar de aanpak van Isabelle Arthuis zal de toeschouwer ook naar fictie voeren, omdat ze de fotogrammen samenbracht van een film die de kunstenares zelf regisseerde en waarin ze de omzwervingen van een man in Brussel bedacht en volgde.

Danielle Leenaerts
Curator van de tentoonstellingIn verband met

BRUSSELS UNLIMITED
COLLECTION CONTRETYPE

van 26/06 tot 28/09/2014, aan Centrale for Contemporary Arts
Infos


logo_centrale


Onder Summer of Photography 2014. Infos


Logo_Summer_Photo_2014


Résidences d’artistes à Bruxelles/Kunstenaarsresidenties in Brussel, een programma dat Contretype in 1997 opzette, met steun van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (COCOF)


logo_cocof_mentionPROPOSITIONS D'ARTISTES 2014


Vous avez été nombreux à participer aux Propositions d’artistes 2014 organisées par Contretype. 64 dossiers furent soumis à l’analyse des membres du Jury. Voici les résultats ...

CARACTÈRES


Nos coups de coeur disponibles à l'Art Shop de Contretype, ici

MEMBRES


Votre soutien est essentiel pour nous aider à poursuivre nos activités. Nos propositions...

NEWS


Appels à projets, concours, résidences d'artistes, annonces, cliquez ici…


JULIEN COULOMMIER
(1922-2014)pub_adm

pub_app

logo_relieur_bulletin